top of page
Pàgina_web_@tubarcoseguro.png

PROTECCIÓ DE DADES

Política de confidencialitat i protecció de dades

D'acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecte al tractament de dades personals i lliure circulació de dades, així com la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa als usuaris dels punts següents:


Per a l'accés, la subscripció o l'alta a algun dels serveis que ofereix KAIROS PEOPLE ETT, SL, pot ser necessari que l'usuari hagi de facilitar dades de caràcter personal. En aquest cas, el subministrament de les dades serà sempre voluntari i amb el consentiment exprés de l'usuari.


Amb aquest objectiu, sempre que sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, i amb caràcter previ a l'accés al formulari corresponent, apareixerà aquest document informatiu, que l'usuari haurà d'acceptar expressament triant l'opció "HE LLEGIT LA POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT KAIROS PEOPLE ETT, SL I L'ACCEPTO EXPRESSAMENT"


Les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris seran registrades en el corresponent Registre d’activitats, i seran tractades d’acord amb l’establert a la normativa vigent.

La finalitat de la recollida de les dades de caràcter personal és:

  • La millora de la gestió i administració dels serveis oferts, per adequar-los a les preferències reals dels usuaris

  • L'oferiment de nous serveis

Les dades facilitades per els interessats seran tractades i utilitzades, única i exclusivament, per KAIROS PEOPLE ETT, SL i les empreses que formen el grup ÀGORA,SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS estant absolutament prohibides qualsevol cessió de les mateixes, a no ser que s’obtingués autorització del propi titular de les dades.


L'usuari té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, de la forma i abast previst legalment. Per exercir aquest dret es podrà dirigir a KAIROS PEOPLE ETT, SL mitjançant correu electrònic, dirigit a lopd@connect-ett.com o mitjançant comunicació escrita dirigida a KAIROS PEOPLE ETT, SL, departament de Protecció de Dades, Avda Joan Prim, 5-7, 4rt, 08401 Granollers (Barcelona).


Per tal de millorar el servei i adequar-lo a les preferències de l'usuari, el lloc web i l’aplicació mòbil de KAIROS PEOPLE ETT, SL utilitza cookies a la navegació del seu ordinador. Les cookies són informació sobre l'usuari que els servidors web instal·len en el disc dur de l'usuari per recordar-la posteriorment. De totes formes, aquestes cookies només s'associen a un usuari anònim i al seu ordinador, sense permetre la seva identificació personal.


KAIROS PEOPLE ETT, SL disposa d'un DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPO), al qual es pot dirigir enviant un correu electrònic a: lopd@connect-ett.com


L'usuari pot configurar el seu navegador de manera que l'avisi de la recepció de les cookies i impedeixi que s'instal·lin al disc dur, si bé això pot comportar una disminució de la qualitat del funcionament de les pàgines web.
 

bottom of page